fribac@gmail.com
655 195 917 - Barcelona

. Graduat Superior en Diseny Gràfic
. Eina, Escola de Disseny i Art

. Master en Motion Graphics
. Bau, Escola Superior de Disseny